23 czerwca 2024

Akcje – czym są i jak się dzielą?

Skuteczność inwestowania na giełdzie zależy od wielu czynników. Stawiając w tym obszarze pierwsze kroki, trzeba zacząć od poznania podstawowych pojęć takich jak np. akcje. Czym dokładnie one są i co warto wiedzieć na ich temat?

Akcje – co to takiego?

Akcja jest papierem wartościowym, który łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Są to prawa, które wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Mianem akcji określany jest również ogół praw i obowiązków, jakie akcjonariusz ma w spółce. Tak mówi się także o części kapitału akcyjnego.

Jak dzielą się akcje?

Jak wyjaśniają eksperci z Prosper Capital, przy podziale akcji brane są pod uwagę rozmaite kryteria. Na tej właśnie podstawie wyróżnia się akcje imienne, na okaziciela, aportowe, gotówkowe, uprzywilejowane, nieme oraz założycielskie. Dla przykładu w przypadku akcji imiennych wynikające z nich uprawnienia przysługują tej osobie fizycznej lub prawnej, która została wskazana w tym dokumencie. Z kolei jeśli chodzi o akcje na okaziciela, to uprawnienia z nich praw przysługują wszystkim ich posiadaczom. Niemniej bez względu na rodzaj każda akcja musi zawierać określone informacje takie jak m.in. dane spółki, oznaczenie sądu rejestrowego spółki i numer jej wpisu do rejestru, data rejestracji spółki, data wystawienia akcji itd. Nie może tu też zabraknąć informacji dotyczących wartości nominalnej akcji, jej serii i numeru oraz rodzaju i wynikających z niej uprawnień szczególnych.

Fazy na rynku giełdowym – to trzeba wiedzieć!

Na osiąganie sukcesów na giełdzie w ogromnym stopniu wpływa znajomość rządzących nią mechanizmów. Zgodnie z koncepcją Stana Weinsteina na wspomniany cykl składają się następujące fazy: akumulacja, dystrybucja akcji oraz trend spadkowy i wzrostowy. Następują one kolejno po sobie. Dobry inwestor potrafi doskonale wyczuć moment, kiedy jedna faza przechodzi w drugą. Należy wówczas podjąć stosowne decyzje odnoszące się do zakupu lub sprzedaży akcji.

Copyright © All rights reserved.