Rachunkowość

Zapasy w rachunkowości i procesie produkcyjnym ze szczególnym uwzględnieniem materiałów

Zapasy są częścią aktywów obrotowych w jednostce gospodarczej. Wymagają najczęstszego magazynowania w porównaniu do reszty aktywów obrotowych, są również najrzadziej sprzedawane w celach majątkowych, ponieważ z reguły jednostka gospodarcza nabywa je w formie materiałów celu dalszej obróbki w półprodukty i…

Firmowa księgowość w biurze rachunkowym – to się opłaca!

Obsługa księgowa firm przez biuro rachunkowe cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Trudno się temu dziwić, gdyż takie usługi pozwalają znacząco zmniejszyć koszty i czas potrzebne na zorganizowanie tej sfery. Outsourcing księgowy to także duży komfort dla usługobiorcy, gdyż…