28 maja 2024

Jak przeprowadzić restrukturyzację firmy?

Prowadzenie własnego biznesu zawsze związane jest z ryzykiem. W wyniku nieprawidłowego zarządzania, błędnych decyzji lub niewłaściwej analizy ryzyka firma może popaść w problemy finansowe. Jedną z metod ratunku w takiej sytuacji jest restrukturyzacja, która prowadzi do poważnych zmian w działaniu firmy.

Kiedy potrzebna jest restrukturyzacja firmy?

Proces restrukturyzacji należy rozpocząć, gdy firma popadnie w problemy finansowe i utraci płynność. W tym celu przeprowadza się szereg zbiorczych działań, które optymalizują działanie firmy, poprawiają jej efektywność i umożliwiają odzyskanie płynności finansowej. Restrukturyzację firmy należy przeprowadzić wtedy, gdy grozi jej upadłość. Proces ten może rozpocząć sam przedsiębiorca, ale w niektórych okolicznościach może on zostać zasądzony odgórnie. Wyróżnia się różne rodzaje postepowań restrukturyzacyjnych, które różnią się od siebie zakresem celów oraz możliwości.

Restrukturyzacja firmy krok po kroku

Profesjonalną pomoc w restrukturyzacji firmy można otrzymać na https://www.wojcikdoradztwo.pl/. Podczas procesu restrukturyzacji warto korzystać z doradztwa, co przyspiesza cały proces. Zaczyna się on od wstępnej analizy sytuacji firmy. Trzeba ustalić, jakie są przyczyny problemów finansowych oraz wstępnie nakreślić strategię restrukturyzacji. Cały proces oficjalnie zaczyna się od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, ale na tym etapie warto mieć już przygotowane wszystkie potrzebne analizy. Wraz z restrukturyzacją idzie w parze ochrona przed egzekucjami komorniczymi. W tym czasie dokonuje się negocjacji z wierzycielami i ustala strategię spłaty zobowiązań. Po zatwierdzeniu układu przez wszystkie strony, konieczna jest jeszcze pozytywna decyzja sądu.

Korzyści płynące z restrukturyzacji firmy

Przeprowadzenie restrukturyzacji firmy daje szansę na spłacenie zadłużeń i zachowanie miejsc pracy. Jest to preferowana przez wierzycieli forma, ponieważ czasem nawet po wyprzedaży majątku firmy nie starczy pieniędzy, żeby zaspokoić wszystkie roszczenia. Wierzyciele zyskują uprawnienia, które pozwalają im wpływać na niektóre decyzje podczas procesu restrukturyzacji. Plan, który uwzględnia długofalową redukcję zadłużenia, daje możliwość wyprowadzenia firmy na prostą. Po skutecznej restrukturyzacji firma może nie tylko spłacić swoje zadłużenia, ale też z czasem zacząć przynosić zyski. W ten sposób ratuje się miejsca pracy i tworzy korzystne warunki ekonomiczne do dalszego rozwoju gospodarczego. Nad postępowaniem restrukturyzacyjnym musi czuwać uprawniony specjalista.

Copyright © All rights reserved.