Księgowość

Kto może korzystać z księgowości uproszczonej i jakie są jej rodzaje?

Pełna księgowość zakłada prowadzenie ksiąg rachunkowych i jest przeznaczona dla różnego rodzaju spółek:-spółki z ograniczoną odpowiedzialnością-spółki komandytowej-spółki akcyjnejKsięgowość uproszczona jest, jak sama nazwa wskazuje uproszczoną wersją gromadzenia danych finansowych.