15 lipca 2024

Kto może korzystać z księgowości uproszczonej i jakie są jej rodzaje?

Pełna księgowość zakłada prowadzenie ksiąg rachunkowych i jest przeznaczona dla różnego rodzaju spółek:
-spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
-spółki komandytowej
-spółki akcyjnej
Księgowość uproszczona jest, jak sama nazwa wskazuje uproszczoną wersją gromadzenia danych finansowych.

Obejmuje ona:
-Księgę przychodów i rozchodów, która służy do prowadzenia bieżącej ewidencji księgowej: przychodów i wydatków. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest praktykowane przede wszystkim przez osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Wówczas podatek może być naliczany na zasadach ogólnych ( odpowiednio 17% lub 32% ) oraz liniowo i wynosi on 19% od uzyskanego dochodu.
-Karta podatkowa, która jest przeznaczona tylko dla niektórych działalności. Jej wysokość zależy, między innymi od rodzaju prowadzonej działalności i liczby zatrudnionych pracowników.
-Ryczałt ewidencjonowany, który jest podatkiem od przychodów, nie zaś, tak jak w pozostałych przypadkach formą opodatkowania od dochodu.
Dla kogo księgowość uproszczona? Z księgowości uproszczonej skorzystają: osoby fizyczne, spółki osób fizycznych ( cywilne, jawne, partnerskie ) oraz spółdzielnie socjalne.

Kiedy stosować księgowość uproszczoną? Czy można prowadzić ją samemu?


Kiedy prowadzisz małą firmę, księgowość tego typu może być dla Ciebie najlepsza. Zapewne, gdy jesteś świeżo upieczonym przedsiębiorcą, starasz się ciąć koszty, ponieważ nie wiesz, jakie będą wyniki finansowe Twojej działalności. Nie musisz jednak prowadzić rozliczeń samodzielnie, ani też korzystać z usług księgowych w biurach. Bardzo popularną formą jest obecnie księgowość online – wirtualne biura pracują w różnych godzinach i pozwalają na odciążenie przedsiębiorcy ( jeśli masz jednoosobową działalność zapewne sam zajmujesz się wszystkimi sprawami związanymi ze swoim biznesem ). Kontakt mailowy znacznie ułatwia komunikację i przesyłanie dokumentów, bez konieczności jeżdżenia do biura.

Dla kogo księgowość uproszczona?


Podmioty gospodarcze, które osiągają niewielkie przychody, mogą z powodzeniem prowadzić uproszczoną księgowość. To praktyczne rozwiązanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, ani też nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Księgowość ta jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, które szukają prostego sposobu na rozliczenie z fiskusem.

Copyright © All rights reserved.