28 maja 2024

Deklaracja podatkowa i podatek rolny

Deklaracja podatkowa to najważniejszy element każdego podatku. Jest to instytucja finansowa, która adresowana jest do podmiotów prawa podatkowego. Składanie deklaracji podatkowych jest obowiązkowe i polega na określeniu przedmiotu podatku, wysokości podstawy opodatkowania, a także podatku należnego, podatkowych zobowiązań, ulg, a także innych elementów konstrukcyjnych podatku. Mówiąc inaczej, deklaracja podatkowa to oświadczenie, które składane jest przez podmiot prawa podatkowego. Obowiązek jego złożenia wynika z treści przepisów ustawy, która wprowadza podatek bądź daninę publiczną. Do składania deklaracji podatkowych zobowiązani są podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz sukcesorzy.

Deklaracja podatkowa- rodzaje zeznania o wysokości osiągniętego dochodu

Rodzajów deklaracji podatkowych jest wiele. Najbardziej popularny jest oczywiście PIT-11, czyli informacja o dochodach i pobranych na podatek dochodowy zaliczkach. Popularny jest także PIT-36, który informuje o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty w roku podatkowym. Wymienione deklaracje dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych. Istnieją także deklaracje podatków od towarów i usług, a należy do nich VAT-7 oraz VAT-UE. Podatek dochodowy od osób prawnych zeznaje się w CIT-8, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych – PCC-3.

Deklaracje podatkowe dla rolników

Rolnicy, którzy zajmują się tylko prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uzyskują z tego tytułu dochody nie są zobowiązani do wykazywania przychodu do opodatkowania PIT. Muszą oni jednak do urzędu skarbowego zapłacić podatek rolny, którego wysokość zależna jest od posiadanego areału, a także składni ubezpieczeniowe KRUS. Istnieje jednak szereg sytuacji, w których rolnik musi złożyć zeznanie PIT, np. gdy otrzymuje świadczenia emerytalne lub rentowe czy wtedy, gdy był zatrudniony na podstawie umów zlecenie o dzieło bądź umowy o pracę.

Deklaracja dr-1 i deklaracja ir-1

Deklaracja podatku rolnego dotyczy właścicieli, posiadaczy i użytkowników wieczystych użytków rolnych, które nie są przeznaczone na wykonywanie działalności innej niż rolnicza. Dopełnienie formalności wiąże się z koniecznością złożenia deklaracji DR-1. Jest to formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także spółek, które nie posiadają osobowości prawnej. W formularzu należy wykazać grunty, które zgodnie z prawem podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym lub zwolnieniu z podatku rolnego.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, musisz złożyć w odpowiednim Urzędzie informację o gruntach IR-1. Od momentu powstania obowiązku podatkowego bądź zmiany jego wysokości, na złożenie deklaracji masz 14 dni. Podatek rolny opłaca się w 4 ratach, odpowiednio: do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego, chyba, ze podatek nie przekracza 100 zł. Wówczas należy zapłacić całą kwotę jednorazowo. Złóż informację ir-1 online, wygodnie i bez wychodzenia z domu.

Podatek dochodowy – jak rozliczyć?

Podatek dochodowy zasadniczo dzielimy na PIT, czyli podatek od osób fizycznych oraz CIT, czyli podatek od osób prawnych. Aby rozliczyć podatek dochodowy, należy złożyć odpowiedni formularz deklaracji podatkowych do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów umożliwiło składanie deklaracji za pośrednictwem internetu, dzięki czemu rozliczenie podatku jest szybkie i proste. Deklaracje podatkowe zawierają informacje o wysokości osiągniętego dochodu, a także przychodów ewidencjonowanych, informacje o pobranych zaliczkach na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Copyright © All rights reserved.